Dvorišne ograde od kovanog gvožđa

Sve ograde se izrađuju od kovanog gvožđa po vašem zahtevu. Ako su ograde spoljašnje (dvorišne, za stepeništa ili terase) štite se toplim cinkovanjem od atmosferskih uticaja i farbaju se po vašem zahtevu. Rukohvati na stepenišnim ogradama mogu biti drveni ili metalni.

O 107 - (L=2500, H=800) O 17 - (L=2400, H=1600) O 117 - (L=2600, H=1200) O 78 O 88 - (L=2600, H=900) O 121 - (L=2100, H=1200) O 140-2 - (L=2000, H=1100) 0 135 O 141 - (L=2300, H=1180) O 132 - (L=2200, H=2500) O 136 - (L=3000, H= 1000) O 144 - (L=2000, H=1000) O 07 - (L=2100, H=1200) O 131 - (L=2700, H=800) O 140 - (L=2450, H=1300) O 107-1 - (L=2100, H=800) O 133 - (L=2700, H=1200) O 140-1 - (L=2500, H=1300) O 111 - (L=2050, H=1200) O 120 - (L=1950, H=1200) O 59 - (L=2500, H=1200) O 118 - (L=2100, H=1100) O 58 - (L=1500, H=1200) O 30 O 31 O 32 O 34 O 35 O 36 0 37 O 37-1 O 39 O 140 O 60 - (L=2700, H=1200) O SOS