Kapije od kovanog gvožđa

Kapije se izrađuju od kovanog gvožđa po modelima iz našeg kataloga, po nacrtu arhitekte ili po vašem zahtevu (fotografiji). Kapije mogu biti krilne ili klizne. Sve kapije se štite od korozije toplim cinkovanjem i farbaju specijalnim ekološkim bojama za kovano gvožđe.

KK 2224 - (L=4000, H=2150) KK VZ - (L=4500, H=4500) KK 103 - (L=4000, H=1600) KK 12L - (L=3000, H=1650) KK 51 - (L=5600, H=2000) KK 10 - (L=4500, H=2000) KK 266 - (L=4500, H=1600) KK 56 - (L=3000, H=1750) KK 07 - (L=2800, H=1800) KP 86 - (L=1150, H=2200) KP 26 - (L=1250, H=2150) KK 12V - (L=4500, H=1650) KK 60 Banjica KP 60 - (L=1200, H=1800) KP 80 - (L=1200, H=2000) KK 10 - (L=3000, H=2000) KK 12 - (L=3500, H=1600) KK 36 - (L=3900, H=1800) KP 12 - (L=1200, H=1600) /a> KP 36 - (L=1080, H=1800) KK 27 - (L=2800, H=3000) Kalemegdan - (L=2800, H=3000) KK 19 - (L=5000, H=1500) KK 66 - (L=3450, H=1800) KK 96 - (L=3200, H=2500) KK 76 - (L=4000, H=2500) KP 66 KP 76 - (L=1200, H=2000) KK 104 KK 105 KK 107 KK ?? KK 109 KK 110 KK 111 KK 112 KK 113 KK 114 KK 115 KK VZ KK 116 KK 117 KK 118 KK-KP SOS KP 104 KP 106 KP 112 KP 114 KP 115 KP 116 KP 118