Ograde za stepeništa

Sve ograde se izrađuju od kovanog gvožđa po vašem zahtevu. Ako su ograde spoljašnje (dvorišne, za stepeništa ili terase) štite se toplim cinkovanjem od atmosferskih uticaja i farbaju se po vašem zahtevu. Rukohvati na stepenišnim ogradama mogu biti drveni ili metalni.

G 106 - (mesingani elem, drveni rukohvat) GP 120 - (drveni rukohvat) G 22 G 109 KK 266 - (L=4500, H=1600) KK 56 - (L=3000, H=1750) KK 07 - (L=2800, H=1800) KP 86 - (L=1150, H=2200) KP 26 - (L=1250, H=2150) KK 12V - (L=4500, H=1650) KK 60 Banjica KP 60 - (L=1200, H=1800) KP 80 - (L=1200, H=2000) KK 10 - (L=3000, H=2000) KK 12 - (L=3500, H=1600) KK 36 - (L=3900, H=1800) KP 12 - (L=1200, H=1600) KP 36 - (L=1080, H=1800) KK 27 - (L=2800, H=3000) Kalemegdan - (L=2800, H=3000) KK 19 - (L=5000, H=1500)