Terase od kovanog gvožđa

Sve ograde se izrađuju od kovanog gvožđa po vašem zahtevu. Ako su ograde spoljašnje (dvorišne, za stepeništa ili terase) štite se toplim cinkovanjem od atmosferskih uticaja i farbaju se po vašem zahtevu. Rukohvati na stepenišnim ogradama mogu biti drveni ili metalni.

T 104 T 106 T 108 T 105 T 107 T 111 T 148 - (L=1200, H=1000) T 145 T 150 - (L=4000, H=1000) T 147 - (L=600, H=1000) T 151 - (L=1000, H=400) T 149 - (L=12000, H=1000) T 108-1 - (drveni rukohvat) T 115 T 135 - (L=5800, H=1000) T 143 - (L=5500, H=1000) T 110 - (L=3300, H=1000) T 138 - (L=2000, H=1000) T 133 - (L=3500, H=1000) T 144 - (L=3800, H=1000) T 155 - (L=1650, H=1000) T 136 - (L=2000, H=1000) T 146 - (L=3800, H=1000) T 149 T 160 T 161 T 162 T 163 T 164