Rešetkasto gazište sa žicom - RGF

Rešetkasto gazište se izradjuje zavarivanjem nosećih flahova i žice. Noseći flahovi i opšivi su istih dimenzija. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGF - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 33 x 33
 • RGF - TC δ x H x A x B / a x b
 • RGF - rešetkasto gazište sa žicom
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - raspon oslanjanja noseće trake
 • B - dužina poprečne trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Žica Ø6mm
Veličine otvora (a x b)
a b
25 33 66 99 16,5
25 33 66 99 33
25 33 66 99 49.5
25 33 66 99 66
25 33 66 99 99

Napomene

 • Stabilizator je žica Ø6mm
 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

 

Gazište RGF - pocinkovano Gazište RGF