Rešetkasta gazišta

Gazišta se upotrebljavaju za pokrivanje platformi, mostova, podesta, kanala, za izradu stepeništa, u rudarstvu, brodogradnji, termoelektranama, cementarama, građevini, domaćinstvima... Proizvode se po zahtevu kupca ili projektu. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Rešetkasto gazište sa poluflahom - TIP K

Metalno gazište se izradjuje zavarivanjem noseće i poprečne trake (poluflah). Noseća i poprečna traka su od flahastog profila. Okvir je od flahastog lima ili od U profila. Okvir se izrađuje u visini noseće trake. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGK - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 25 x 33
 • RGK - TC δ x H x A x B / a x b
 • RGK - rešetkasto gazište tip K
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - raspon oslanjanja noseće trake
 • B - dužina poprečne trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
20 x 2      
25 x 2 25 x 3 25 x 4 25 x 5
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Poprečna traka 10x2mm Poprečna traka 10x2,5mm
Veličine otvora (a x b)
20 x 16,5 20 x 33
25 x 16,5 25 x 33
33 x 16,5 33 x 33
66 x 16,5 66 x 33
99 x 16,5 99 x 33

Napomene

 • Standardne dimenzije gazišta 2 x 30 x (150,200,250,300) x 1000mm
 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

Gazište TIP K TIP K - različite veličine otvora Gazište 1000 x 2000mm

Rešetkasto puno gazište - TIP R

Metalne rešetke se izrađuju zavarivanjem flahastih profila debljina sa isečcima do polovine. Okvir je od flahastog lima u visini i debljini traka. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGR - TC 3 x 30 x 500 x 1000 / 33 x 33
 • RGR - TC δ x H x A x B / a x b
 • RGR - rešetkasto gazište tip R
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina nosećih traka
 • H - visina nosećih traka
 • A - širina
 • B - dužina
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije traka
2mm 2,5 mm 3mm 4mm 5mm
30 X 2 30 X 2,5 30 X 3 30 X 4 30 X 5
35 X 2 35 X 2,5 35 X 3 35 X 4 35 X 5
40 X 2 40 X 2,5 40 X 3 40 X 4 40 X 5
45 X 2 45 X 2,5 45 X 3 45 X 4 45 X 5
50 X 2 50 X 2,5 50 X 3 50 X 4 50 X 5
60 X 2 60 X 2,5 60 X 3 55 X 4 55 X 5
      60 X 4 60 X 5
      70 X 4 70 X 5
Veličine otvora (a x b)
33 x 33 mm
33 x 66 mm
66 x 66 mm

Napomene

 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

 

 

Gazište TIP R Gazište TIP R - pocinkovano Gazište nepravilnog oblika Gazište TIP R - necinkovano

Rešetkasto gazište za stepenište - TIP S

Gazišta za stepenice se izradjuju zavarivanjem noseće i poprečne trake (poluflah). Noseća i poprečna traka su od flahastog profila. Okvir je od flahastog lima. Na krajevima se postavlja bočni lim sa otvorima koji služi za vezivanje na noseću konstrukciju.Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGS - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 25 x 33
 • RGS - TC δ x H x A x B / a x b
 • RGS - rešetkasto gazište tip S
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - dužina poprečne trake
 • B - raspon oslanjanja noseće trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
20 x 2      
25 x 2 25 x 3 25 x 4 25 x 5
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Poprečna traka 10x2mm Poprečna traka 10x2,5mm
Veličine otvora (a x b)
20 x 16,5 20 x 33
25 x 16,5 25 x 33
33 x 16,5 33 x 33
66 x 16,5 66 x 33
99 x 16,5 99 x 33

Napomene

 • Standardne dimenzije gazišta 2 x 30 x (200,250,300) x 1000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna
 • Bočni lim je moguće izraditi bez otvora.

 

 

Gazište TIP S Koso stepenište sa podestom

Rešetkasto gazište sa žicom - TIP RGK-F

Rešetkasto gazište se izradjuje zavarivanjem noseće trake i žice. Noseća traka je od flahastog profila. Okvir je od flahastog lima. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGK-F - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 33 x 33
 • RGK-F- TC δ x H x A x B / a x b
 • RGK-F- rešetkasto gazište tip K sa žicom
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - raspon oslanjanja noseće trake
 • B - dužina poprečne trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Žica Ø6mm
Veličine otvora (a x b)
a b
25 33 66 99 16,5
25 33 66 99 33
25 33 66 99 49.5
25 33 66 99 66
25 33 66 99 99

Napomene

 • Stabilizator je žica Ø6mm
 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

 

Gazište RGK-F pocinkovano Gazište RGK-F

Rešetkasto gazište sa uvijenom žicom - TIP RGK-U

Čelična gazišta se izradjuju zavarivanjem noseće trake i uvijene žice. Noseća traka je od flahastog profila. Okvir je od flahastog lima. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGK-U - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 33 x 33
 • RGK-U- TC δ x H x A x B / a x b
 • RGK-U- rešetkasto gazište tip K sa uvijenom žicom
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - raspon oslanjanja noseće trake
 • B - dužina uvijene trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Uvijena žica
Veličine otvora (a x b)
a b
25 33 66 99 16,5
25 33 66 99 33
25 33 66 99 49.5
25 33 66 99 66
25 33 66 99 99

Napomene

 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

 

Gazište RGK-U Gazište RGK-U (250x1000mm) Gazište RGK-U (1000x1000mm)

Rešetkasto protiv klizno gazište - TIP RGP

Gazište se izradjuje zavarivanjem noseće i poprečne trake. Noseća traka je od flahastog profila i ima protiv kliznu ulogu. Poprečna traka je poluflah koja po zahtevu može biti protiv klizna. Po zahtevu se izrađuju gazišta u kombinaciji sa uvijenom žicom. Površinska zaštita se izvodi toplim cinkovanjem.

Označavanje gazišta

 • RGP - TC 3 x 30 x 200 x 1000 / 33 x 33
 • RGP- TC δ x H x A x B / a x b
 • RGP- rešetkasto protiv klizno gazište
 • TC - toplo cinkovano
 • δ - debljina noseće trake
 • H - visina noseće trake
 • A - raspon oslanjanja noseće trake
 • B - dužina poprečne trake
 • a x b - veličina otvora
Dimenzije trake
Noseća traka
2mm
Noseća traka
3mm
Noseća traka
4mm
Noseća traka
5mm
30 x 2 30 x 3 30 x 4 30 x 5
35 x 2 35 x 3 35 x 4 35 x 5
40 x 2 40 x 3 40 x 4 40 x 5
45 x 2 45 x 3 45 x 4 45 x 5
50 x 2 50 x 3 50 x 4 50 x 5
55 x 2 55 x 3 55 x 4 55 x 5
60 x 2 60 x 3 60 x 4 60 x 5
Poprečna traka 10x2mm Poprečna traka 10x2,5mm
Veličine otvora (a x b)
a b
25 33 66 99 16,5
25 33 66 99 33
25 33 66 99 49.5
25 33 66 99 66
25 33 66 99 99

Napomene

 • Stabilizator je moguće izraditi tako da bude protiv klizan, ili kao uvijena žica
 • Moguće je izraditi gazišta nepravilnog oblika
 • Preporučena maksimalna dimenzija gazišta je 1000 x 2000mm
 • Gazišta se isporučuju toplo cinkovana ili crna

 

 

Gazište tip RGP RGP sa normalnim stabilizatorom

RGP sa protiv kliznim stabilizatorom